Sınav Ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) % 40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 60 katkı yapar. Bu oranlama dersin yürütücüsü tarafından yönetmeliğe göre yeniden oluşturulabilir. Yarıyıl sınavı sonucu 50 puan olmak zorundadır. Yüzdelikleri hesaplanan sınavların toplam puanı 50-59 puan aralığında ise koşullu geçmiş kabul edilir. 60 puan üzeri ise başarılı sayılır.


Arş. Gör. KAMER ARSLAN
Güncelleme : 14.04.2021 12:49:02